Short Story

DAHA SẼ TẠO RA MỘT KÊNH GIAO DỊCH TRUNG GIAN CHO PHÉP KẾT NỐI CÙNG LÚC 44.000 ĐIỂM BÁN VÀ 1.000 NHÀ PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM VỚI NHAU

DAHA – Ứng dụng đặt hàng dược phẩm dành cho Nhà Thuốc

by Nhi Pham

  • 0

    Funding Goal
  • 0

    Funds Raised
  • 0

    Days to go
Raised Percent :
0%
This campaign has been invalid or not started yet.

Nhi Pham

46 Campaigns | 0 Loved campaigns

See full bio.

Chúng tôi muốn thay đổi phương thức giao dịch hiện tại trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm. Chúng tôi muốn tạo ra kênh giao dịch trực tuyến cho phép kết nối cùng lúc 45.000 điểm bán (Nhà thuốc) và hơn 1.000 Nhà phân phối dược phẩm trên toàn Quốc.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “DAHA – Ứng dụng đặt hàng dược phẩm dành cho Nhà Thuốc”

Your email address will not be published. Required fields are marked *