1. Về chúng tôi

FundingVN và các công ty liên kết của FundingVN (“FundingVN,” “chúng tôi”, “của chúng tôi”) cung cấp nền tảng dành cho những đối tượng có dự án khởi nghiệp sáng tạo và hỗ trợ đưa các dự án này đến với cộng đồng.

2. Hướng dẫn sử dụng Chính sách bảo mật

Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân và luôn cố gắng minh bạch về vệc chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển và lưu trữ thông tin của bạn. Chính sách bảo mật này cung cấp cái nhìn tổng quan về các nguyên tắc thu thập thông tin của chúng tôi.

Khi bạn sử dụng dịch vụ của FundingVN, tức là bạn đã hoàn toàn đồng ý về Điều khoản sử dụng và bạn đã đọc và hiểu Chính sách bảo mật này của chúng tôi

3. Thông tin chúng tôi thu thập từ bạn

Để tạo tài khoản trên FundingVN và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cần thu thập và xử lý một số thông tin của bạn. Tùy thuộc vào từng Dịch vụ, bạn phải cung cấp các thông tin bao gồm:

 • Họ tên, địa chỉ Email, số điện thoại, quốc gia cư trú, thông tin đăng nhập và mật khẩu nếu bạn đăng ký với tư cách là người dùng dịch vụ hoặc đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi, tải và gửi nội dung thông qua FundingVN hoặc nếu bạn liên hệ với chúng tôi;
 • Họ tên, tên công ty, mã số thuế nếu bạn đăng ký khởi chạy dự án trên FundingVN.Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thêm một số giấy tờ như hộ chiếu, giấy phép lái xe hoặc chứng minh nhân dân nhằm xác minh lại danh tính của bạn;
 • Thông tin chi tiết nếu bạn thực hiện bất kỳ giao dịch nào khác thông qua FundingVN bởi  FundingVN có hợp tác với các công ty khác (như VTC Pay) để thực hiện thanh toán. Vì vậy, các thông tin thanh toán của bạn sẽ được thu thập và sử dụng theo chính sách bảo mật của các công ty đó (Chính sách bảo mật của VTC Pay).
 • Thông tin bạn gửi cho chúng tôi (ví dụ: khi bạn yêu cầu hỗ trợ, các câu hỏi, nhận xét hoặc báo cáo sự cố);
 • Địa chỉ email được liên kết với tài khoản Facebook của bạn, nếu bạn chọn đăng ký thông qua Facebook. FundingVN sẽ yêu cầu quyền truy cập tên, ảnh, tiểu sử và danh sách bạn bè của bạn (các quyền này được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của Facebook và có thể quản lý trong phần cài đặt bảo mật). Chúng tôi không bao giờ đăng bất kỳ thứ gì lên tài khoản Facebook và tài khoản khác mà không có sự cho phép của bạn.

Bạn có thể từ chối cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn. Tuy nhiên, điều này sẽ giới hạn bạn đăng ký tài khoản và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

4. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích sau:

 • Bảo mật tài khoản của bạn và bảo vệ Dịch vụ của chúng tôi (bao gồm xác minh danh tính của người tạo, ngăn chặn gian lận và lạm dụng);
 • Cho phép chúng tôi cung cấp Dịch vụ cho bạn, cải thiện và quảng bá Dịch vụ của chúng tôi;
 • Cho phép chúng tôi quản lý tài khoản của bạn và liên hệ với bạn;
 • Để theo dõi và phân tích số lượng người sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, từ đó cải thiện các hoạt động của FundingVN và cung cấp cho người dùng những trải nghiệm tốt nhất.

5. Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn

a) Thông tin được chia sẻ công khai:

Khi tạo tài khoản, chúng tôi sẽ tạo hồ sơ cá nhân của bạn trên FundingVN, bao gồm tên tài khoản, ngày tạo tài khoản và danh sách các dự án bạn đã ủng hộ hoặc khởi chạy. Hồ sơ của bạn được đặt ở chế độ công khai, mọi người có thể nhấp vào tên tài khoản của bạn để xem những điều sau:

 • Tên tài khoản của bạn và ngày tạo tài khoản;
 • Các thông tin bạn thêm vào hồ sơ tài khoản của mình (như ảnh, tiểu sử hoặc vị trí);
 • Các dự án bạn đã ủng hộ (không bao gồm số tiền bạn đã ủng hộ và phần thưởng bạn nhận);
 • Các dự án bạn đã tạo.

Chủ dự án cũng được yêu cầu xác minh danh tính của họ trước khi khởi chạy dự án. Sau khi xác minh xong, tên của Chủ dự án sẽ được hiển thị công khai trên hồ sơ tài khoản và trên bất kỳ dự án nào mà Chủ dự án khởi chạy.

b) Thông tin không được chia sẻ công khai:

Các thông tin sẽ không được hiển thị công khai hoặc tiết lộ cho người dùng khác:

 • Tất cả các thông tin thanh toán mà bạn cung cấp;
 • Mật khẩu của bạn;
 • Số điện thoại của bạn;
 • Ngày sinh của bạn và các giấy tờ xác minh danh tính khác (do Chủ dự án cung cấp);
 • Thông tin hồ sơ cá nhân;
 • Thông tin bạn gửi cho chúng tôi (ví dụ: khi bạn yêu cầu hỗ trợ, các câu hỏi, nhận xét hoặc báo cáo sự cố).

c) Thông tin được chia sẻ với bên thứ ba

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba nhằm cung cấp, quảng bá, cải thiện, và bảo vệ Dịch vụ của FundingVN (chúng tôi hợp tác với bộ phận thanh toán hoặc sử dụng dịch vụ giúp chúng tôi quản lý quảng cáo của mình trên các trang web khác). Khi chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba, chúng tôi yêu cầu họ chỉ sử dụng thông tin của bạn mà chúng tôi đã cho phép và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo quy định của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn dưới dạng số liệu đã được tổng hợp và đã được ẩn danh.

d) Thông tin được chia sẻ với Chủ dự án và cộng tác viên của Chủ dự án

Khi bạn ủng hộ dự án, chủ dự án sẽ biết tên tài khoản của bạn, số tiền bạn đã ủng hộ và phần thưởng bạn đã chọn. chủ dự án không bao giờ nhận được chi tiết thẻ tín dụng của người ủng hộ hoặc các thông tin thanh toán khác.

Nếu dự án bạn đã ủng hộ gọi vốn thành công, chủ dự án sẽ nhận địa chỉ Email được liên kết với tài khoản FundingVN của bạn. Họ sẽ gửi một bảng khảo sát về các thông tin cần thiết để gửi phần thưởng cho bạn (Ví dụ: Địa chỉ liên lạc hoặc kích thước áo phông.). Mọi thông tin bạn cung cấp trong bảng khảo sát đó chỉ có chủ dự án được nhận.

Ngược lại, chủ dự án được yêu cầu phải giữ bí mật thông tin của bạn. Ngoại trừ việc liên lạc trực tiếp với bạn và gửi phần thưởng, chủ dự án không được yêu cầu các thông tin cá nhân không liên quan cũng như các thông tin cá nhân nhạy cảm như thông tin thanh toán. Liên lạc với chúng tôi tại [email protected] nếu bạn nhận được yêu cầu thông tin có vẻ không phù hợp hoặc quá mức.

Cộng tác viên là bên thứ ba của chủ dự án để giúp họ quản lý dự án. Những cộng tác viên này có quyền truy cập thông tin của chủ dự án (bao gồm tên Người ủng hộ, địa chỉ Email, số tiền ủng hộ, loại phần thưởng, tin nhắn và bảng khảo sát) và được cho phép sử dụng thông tin cá nhân của Người ủng hộ như chủ dự án

Chủ dự án và cộng tác viên đều biết được số lượng truy cập vào dự án của họ.

e) Thông tin được chia sẻ để bảo vệ FundingVN và tuân theo quy định của pháp luật

Chúng tôi bảo mật các thông tin cá nhân và tuân theo quy định của pháp luật để ngăn chặn gian lận, lạm dụng đồng thời bảo vệ quyền lợi, tài sản và sự an toàn của FundingVN, người dùng và những người khác.

6. Các liên kết đến các trang web và dịch vụ khác

Trang web của chúng tôi có thể bao gồm các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ khác. Khi bạn sử dụng liên kết đến trang web hoặc dịch vụ bên ngoài, chúng tôi cung cấp thông tin của bạn dựa trên Chính sách bảo mật của chúng tôi cũng như mọi biện pháp bảo mật và an toàn thích hợp khác.

7. Lưu lại thông tin của bạn

Chúng tôi sẽ giữ lại thông tin của bạn khi tài khoản của bạn vẫn còn hoạt động. Chúng tôi cũng sẽ giữ lại và sử dụng thông tin của bạn khi cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách này và trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các quy định của chúng tôi cũng như giải quyết tranh chấp, thực hiện các thỏa thuận của chúng tôi và bảo vệ quyền lợi của FundingVN.

8. Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa chữa và yêu cầu xóa thông tin cá nhân khi bạn muốn. Và tất cả người dùng FundingVN có quyền quản lý thông tin cá nhân của họ trong phần cài đặt tài khoản.

9. Thông báo qua email và điện thoại

Chúng tôi liên lạc với bạn chỉ khi bạn muốn liên lạc với chúng tôi và chúng tôi cũng sẽ gửi email đến bạn ở mức tối thiểu nhất. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn email liên quan đến các giao dịch của bạn trên FundingVN và các thông báo liên quan đến Dịch vụ khi cần thiết.

10. Bảo mật

Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi vì vậy chúng tôi nỗ lực bảo vệ bạn khỏi hành vi truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin của bạn. Tuy nhiên, không có phương pháp bảo mật nào là hoàn toàn an toàn, vì thế FundingVN không thể đảm bảo dữ liệu của bạn an toàn tuyệt đối. Thông tin tài khoản của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu, bạn nên chọn cẩn thận và giữ an toàn.

11. Trẻ em

Những người dưới 18 tuổi không được phép tự mình sử dụng FundingVN. FundingVN không thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi. Và trẻ em dưới 13 tuổi không được phép đăng ký tài khoản hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn phát hiện trẻ em đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected] Nếu chúng tôi phát hiện trẻ em dưới 13 tuổi đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó.

FundingVN