Nổi bật

Showing all 5 results

CleverTube – Learn English By Videos & Smart Tools/Học Tiếng Anh Qua Videos & Các Công Cụ Thông Minh

'- CleverTube provides powerful tools for people to learn English from YouTube. - CleverTube also uses AI to allows

0 Raised 0%
100,000,000 Goal
0 Days to Go

MAGIX – HỘP GÓI NHANH

Magix.vn chuyên cung cấp giải pháp đóng gói cho Thương Mại Điện Tử - Bán lẻ các sản phẩm đóng gói - Gia công và

76,700,000 Raised 153.40%
50,000,000 Goal
0 Days to Go
TPHCM, Đà Nẵng, Hà Nội, Vietnam

MAGIX – HỘP THÔNG DỤNG

Magix.vn chuyên cung cấp giải pháp đóng gói cho Thương Mại Điện Tử - Bán lẻ các sản phẩm đóng gói - Gia công và

87,930,000 Raised 175.86%
50,000,000 Goal
0 Days to Go
TPHCM, Đà Nẵng, Hà Nội, Vietnam

Xuất bản sách Hướng Dẫn Tìm Kiếm Vốn Đầu Tư Thiên Thần

Cuốn sách bao gồm khái niệm về nhà đầu tư thiên thần, làm sao để phân biệt nhà đầu tư thiên thần với các nhà đầu tư

36,340,000 Raised 103.83%
35,000,000 Goal
0 Days to Go
TP.HCM, Vietnam