Nông nghiệp

Showing the single result

HẸN HÒ THÁNG 8 CÙNG STARTUPS

Chúng tôi tin tưởng rằng, chiến dịch “Hẹn hò Tháng 8 cùng Startups” là một chiến dịch đầu tiên và vô cùng ý nghĩa dành

184,710,000 Raised 184.71%
100,000,000 Goal
71 Days to Go
TP. Hồ Chí Minh, Vietnam